Pogoji uporabe veljajo od 1. 4. 2023.

Namen tega spletnega mesta je predstaviti storitev InDoc EDGE in vam omogočiti njen 30-dnevni brezplačen preizkus. Pogoji uporabe urejajo tako uporabo spletnega mesta kot poskusno uporabo storitve InDoc EDGE, nanašajo pa se na vse obiskovalce spletnega mesta in poskusne uporabnike storitve InDoc EDGE. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta ali poskusno uporabo storitve InDoc EDGE potrjujete, da ste seznanjeni in soglašate z določili teh pogojev uporabe...

Ponudnik spletnega mesta in storitve InDoc EDGE

Mikrocop d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 5346410
ID za DDV: SI96627751

Spletno mesto: www.mikrocop.si
Elektronski naslov: info-si@mikrocop.com

Zaščita intelektualne lastnine

Vsa vsebina tega spletnega mesta je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Reproducirana je lahko le v nekomercialne namene, pri čemer mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vsebine tega spletnega mesta ne smete prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Mikrocopa. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine tega spletnega mesta mora biti jasno navedeno: "© 2023 Mikrocop. Vse pravice pridržane."

Blagovni znamki Mikrocop in InDoc EDGE

Blagovni znamki Mikrocop in InDoc EDGE, ki se pojavljata na tem spletnem mestu in v storitvi InDoc EDGE, sta registrirani blagovni znamki Mikrocopa ali pa ima Mikrocop pravico njune uporabe. Kakršnakoli nadaljnja raba elementov blagovnih znamk Mikrocop ali InDoc EDGE in logotipov Mikrocop ali InDoc EDGE je izrecno prepovedana.

Vsebina spletnega mesta

V Mikrocopu z vso potrebno skrbnostjo zagotavljamo ažurnost vsebin na tem spletnem mestu, vendar za njihovo točnost in celovitost ne moremo jamčiti in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. To spletno mesto vsebuje tudi informacije in povezave na spletna mesta tretjih oseb, za vsebino katerih v Mikrocopu nismo odgovorni. Vso objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost, zato ne odgovarjamo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe vsebine na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njej.

V Mikrocopu si pridržujemo pravico, da spremenimo vsebino tega spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila, pri tem pa ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Poskusna uporaba InDoc EDGE

Registracija za brezplačni preizkus storitve InDoc EDGE

V Mikrocopu vam ponujamo brezplačni 30-dnevni preizkus svoje storitve InDoc EDGE, ki je namenjen zgolj vam in ne za uporabo in/ali korist katerekoli tretje osebe. Za poskusno uporabo se s svojim službenim elektronskim naslovom registrirate na naslovu indocedge.com/brezplacni-preizkus, pri tem pa izjavljate in jamčite, da so vsi vaši podatki resnični, točni in popolni.

Obdelavo vaših osebnih podatkov ureja Politika zasebnosti.

Dostop do poskusne storitve InDoc EDGE

Dostop do poskusne storitve InDoc EDGE vam bomo omogočili naslednji delovni dan, pridržujemo pa si pravico, da brezplačni preizkus storitve InDoc EDGE komurkoli, kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga brez pojasnila zavrnemo oziroma da vam dostop do poskusne storitve InDoc EDGE omogočimo prej kot ali kasneje od naslednjega delovnega dne. Poskusno obdobje se začne z dnem, ko smo vam omogočili dostop do poskusne storitve InDoc EDGE na naslovu trial.indocedge.com.

Omejitve poskusne storitve InDoc EDGE

Čeprav poskusna storitev InDoc EDGE obsega zmogljivosti in poslovne rešitve, vključene v paket Office, pa pri brezplačnem preizkusu veljajo nekatere omejitve:

 • nastavitve poskusne storitve InDoc EDGE se lahko razlikujejo od nastavitev dejanske storitve InDoc EDGE,

 • prednastavljena klasifikacija dokumentov z roki hrambe, izhodiščna struktura dokumentov in druge privzete lastnosti začasne organizacije v poskusni storitve InDoc EDGE se lahko razlikujejo od lastnosti vaše organizacije v dejanski storitvi InDoc EDGE, če se boste zanjo odločili,

 • poskusna uporaba je omogočena v angleškem jeziku, ki je nastavljen tudi kot privzeti jezik začasne organizacije v poskusni storitvi InDoc EDGE,

 • v poskusni storitvi InDoc EDGE e-hramba ni omogočena,

 • v poskusni storitvi InDoc EDGE je omogočeno e-podpisovanje, izmed treh vrst elektronskih podpisov (navadni, napredni in kvalificirani) pa je možno izbrati le navadni elektronski podpis.

Uporaba poskusne storitve InDoc EDGE

Brezplačni preizkus storitve InDoc EDGE traja 30 koledarskih dni od dneva, ko vam omogočimo dostop do poskusne storitve InDoc EDGE. Obdobja poskusne uporabe ni moč podaljšati, za brezplačni preizkus pa se lahko prijavite le enkrat. Poskusno storitev InDoc EDGE lahko preizkusite na namenski začasni organizaciji z enim imenskim uporabnikom, ki se glasi na vas.

Z registracijo za brezplačni preizkus storitve InDoc EDGE ste izrecno pristali, da poskusne storitve InDoc EDGE ne boste uporabili za:

 • protipravno in nezakonito ravnanje ali spodbujanje tretje osebe k takemu ravnanju,

 • ustvarjanje, pridobivanje, deljenje in/ali shranjevanje protipravne in nezakonite vsebine ter vsebine, ki vsebuje in/ali namesti kakršenkoli računalniški virus, trojanskega konja ali drugo zlonamerno programsko opremo, ki bi lahko spremenila, poškodovala, motila in/ali omejila delovanje in/ali uporabo poskusne storitve InDoc EDGE in/ali katerekoli druge programske, strojne in/ali telekomunikacijske opreme oziroma bi bila namenjena poškodovanju in/ali pridobitvi nepooblaščenega dostopa do katerihkoli podatkov in/ali drugih informacij tretje osebe,

 • obrekovanje, nadlegovanje, zlorabljanje, ustrahovanje ali spodbujanje nasilja do kateregakoli posameznika ali skupine,

 • ustvarjanje, pridobivanje, deljenje in/ali shranjevanje vsebine, ki krši lastninsko pravico Mikrocopa ali katerekoli tretje osebe, vključno s patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, avtorsko pravico, pravico do objave in/ali drugimi pravicami,

 • pošiljanje neželene pošte, ki vključuje tudi nepooblaščeno ali nenaročeno oglaševanje, verižna pisma, katerokoli drugo obliko nepooblaščenega nagovarjanja in/ali katerokoli obliko loterije in/ali iger na srečo,

 • etično nesprejemljiva in zavržna dejanja ter dejanja, ki so v nasprotju z vrednotami, ki jih predstavljamo, promoviramo in zasledujemo v Mikrocopu.

Omejitve splošne ravni storitve in odgovornosti ponudnika

Čeprav si razumno prizadevamo, da bi bila poskusna storitev InDoc EDGE dostopna, pa v času brezplačnega preizkusa storitve InDoc EDGE v Mikrocopu ne zagotavljamo splošne ravni storitve in ne jamčimo, da ne bo prišlo do nedostopnosti, prekinitve ali omejitve delovanja poskusne storitve in/ali uporabe vašega poskusnega računa, naj si bo zaradi okoliščin pod našim nadzorom (npr. redno vzdrževanje) ali izven njega (npr. višja sila).

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice administratorskih posegov v vašo začasno organizacijo ali morebitne izgube vsebin, podatkov in informacij v dokumentih, drugih datotekah in/ali nezaključenih opravilih, do katere bi prišlo zaradi okoliščin pod našim nadzorom (npr. posodobitev storitve InDoc EDGE) ali izven njega (npr. višja sila).

Iztek poskusnega obdobja

Brezplačno poskusno obdobje se po izteku ne bo samodejno spremenilo v plačljiv paket uporabe. Po izteku 30-dnevnega poskusnega obdobja bomo nepovratno izbrisali začasno organizacijo, ki ste jo uporabljali za namene in v času brezplačnega preizkusa storitve InDoc EDGE, vključno z vsemi vašimi vsebinami, podatki in informacijami v dokumentih, drugih datotekah in opravilih, samimi opravili, revizijskimi sledmi in vašim uporabniškim profilom. Razumete in sprejemate, da je poskusna uporaba storitve InDoc EDGE namenjena zgolj in izključno preizkusu delovanja in uporabe nekaterih zmogljivosti in poslovnih rešitev, nikakor pa ne dejanski poslovni uporabi. Zato v Mikrocopu ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice opisanega izbrisa ob izteku poskusnega obdobja.

Posodabljanje pogojev uporabe

V Mikrocopu si pridržujemo pravico občasno posodobiti te pogoje uporabe. Spremembe pogojev uporabe začnejo veljati z dnem objave na tem spletnem mestu.

Vsem posameznikom, na katere se nanašajo ti pogoji, priporočamo njihovo redno pregledovanje.

Nadaljnja uporaba tega spletnega mesta ali poskusna uporaba storitve InDoc EDGE po objavljenih spremembah pogojev uporabe predstavlja soglasje s spremembami.

Več informacij

Vsa vprašanja v zvezi s temi pogoji uporabe, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem pravic, povezanih s temi pogoji uporabe, lahko naslovite na elektronski naslov indocedge@mikrocop.com.