Politika zasebnosti velja od 1. 4. 2023.

V Mikrocopu se zavzemamo za varnost in zasebnost vaših osebnih podatkov. Politika zasebnosti ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, do katere pride pri uporabi tega spletnega mesta ali storitve InDoc EDGE. S to politiko zasebnosti vas seznanjamo z namenom, vrsto, načinom in pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov in rokom hrambe osebnih podatkov. V politiki opredeljujemo tudi, ali se vaši osebni podatki prenašajo v tretje države, ali jih obdelujejo pogodbeni obdelovalci in pravice, ki vam pripadajo na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju GDPR). Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta ali storitve InDoc EDGE potrjujete, da ste seznanjeni in soglašate z določili te politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov

Mikrocop d.o.o.
Ulica Ambrožiča Novljana 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 5346410
ID za DDV: SI96627751

Spletno mesto: www.mikrocop.si
Elektronski naslov: info-si@mikrocop.com

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: V Mikrocopu imamo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mikrocop.com. Z njo lahko stopite v stik glede obdelave vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov

V Mikrocopu obdelujemo vaše osebne podatke, če ste obiskovalec tega spletnega mesta ali poskusni, polni ali začasni zunanji uporabnik storitve InDoc EDGE.

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta

Pridobivanje

Nujni piškotki

 • IP naslov naprave, ki jo uporabljate,

 • čas in datum obiska (prijave in odjave),

 • operacijski sistem,

 • tip in vrsta spletnega brskalnika,

 • jezik brskalnika,

 • drugi atributi programske in strojne opreme …

Analitični in oglaševalski piškotki (izbirno)

Za več informacij o piškotkih preberite Politiko piškotkov.

Prijava na obveščanje (izbirno)

 • ime in priimek,

 • elektronski naslov,

 • država.

Namen uporabe

Osebne podatke uporabljamo za:

 • delovanje spletnega mesta,

 • zagotavljanje varnosti spletnega mesta,

 • dostop do vsebin na zahtevo (izbirno),

 • analizo uporabe spletnega mesta (izbirno),

 • pripravo primernih vsebin in ciljno oglaševanje (izbirno),

 • obveščanje o storitvi InDoc EDGE (izbirno).

Pravna podlaga

1. in 2. odstavek 225. člena Zakona o elektronskih komunikacijah v povezavi z (a) in (f) točkama 1. odstavka 6. člena GDPR oziroma privolitev obiskovalca za prejemanje obvestil.

Čas hrambe

Osebne podatke hranimo glede na vrsto in upravljavca piškotkov (preberite politiko piškotkov) oziroma do preklica privolitve za prejemanje obvestil.

Obdelava osebnih podatkov poskusnih uporabnikov storitve InDoc EDGE

Pridobivanje

Osebne podatke poskusnih uporabnikov storitve InDoc EDGE pridobimo ob oddaji zahteve za brezplačni preizkus storitve InDoc EDGE:

 • ime in priimek,

 • mobilna številka,

 • elektronski naslov,

 • področje dela,

 • naziv organizacije.

Namen uporabe

Osebne podatke uporabljamo za:

 • nemoteno poskusno uporabo storitve InDoc EDGE v skladu s Splošnimi pogoji poskusne uporabe storitve InDoc EDGE,

 • ustvarjanje in upravljanje uporabniških računov,

 • nudenje podpore in pomoči pri uporabi storitve InDoc EDGE,

 • obveščanje o storitvi InDoc EDGE,

 • spremljanje uporabe, upravljanje računa in podobne administrativne funkcije.

Pravna podlaga

Sprejem Splošnih pogojev poskusne uporabe storitve InDoc EDGE  s strani poskusnega uporabnika ter potrditev, da je uporabnik seznanjen in soglaša z obdelavo osebnih podatkov skladno s to politiko, kot določa alineja (b) 1. točke 6. člena GDPR.

Čas hrambe

Osebne podatke hranimo v EU do izteka poskusnega obdobja.

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov storitve InDoc EDGE

Pridobivanje

Osebne podatke, potrebne za identifikacijo uporabnika in uporabo storitve InDoc EDGE, pridobimo (ne)posredno od vaše organizacije, s katero imamo sklenjeno pogodbo o uporabi InDoc EDGE:

 • ime in priimek,

 • mobilna številka,

 • elektronski naslov,

 • uporabniško ime za uporabo storitve InDoc EDGE,

 • uporabniško ime za povezavo z vašo identiteto v organizaciji,

 • vloga v organizaciji,

 • članstvo v skupinah uporabnikov,

 • raven varnostnega dostopa.

Namen uporabe

V okviru uporabe storitve InDoc EDGE osebne podatke uporabljamo za:

 • nemoteno uporabo storitve InDoc EDGE v skladu s Splošnimi pogoji uporabe storitve InDoc EDGE,

 • ustvarjanje in upravljanje uporabniških računov,

 • pripravo poročil in drugih informacij za organizacije o uporabi storitve InDoc EDGE,

 • nudenje podpore in pomoči pri uporabi storitve InDoc EDGE,

 • obveščanje o storitvi InDoc EDGE,

 • spremljanje obračunavanja, plačil, upravljanje računa in podobne administrativne funkcije,

 • spremljanje, raziskovanje ter izboljševanje varnosti in delovanja storitve InDoc EDGE, vključujoč uporabo informacij za preprečevanje ali reševanje varnostnih ali tehničnih težav, analizo in spremljanje uporabe ter druge podobne dejavnosti,

 • obveščanje v primeru zaznanega poskusa ali dejanske zlonamerne uporabe storitve InDoc EDGE.

Pravna podlaga

Sprejem Splošnih pogojev uporabe storitve InDoc EDGE s strani organizacije, s katero imamo sklenjeno pogodbo o uporabi InDoc EDGE, kot določa alineja (b) 1. točke 6. člena GDPR.

Čas hrambe

Osebne podatke hranimo v EU ves čas uporabe storitve InDoc EDGE s strani vaše organizacije.

Obdelava osebnih podatkov zunanjih uporabnikov storitve InDoc EDGE

Pridobivanje

Osebne podatke zunanjih uporabnikov, potrebne za njihovo identifikacijo in začasno enkratno uporabo storitve InDoc EDGE, pridobimo neposredno od uporabnikov storitve InDoc EDGE, ko v opravilo vključijo tudi te zunanje uporabnike:

 • ime in priimek,

 • naziv organizacije (izbirno),

 • mobilna številka (izbirno),

 • elektronski naslov.

Namen uporabe

V okviru uporabe storitve InDoc EDGE osebne podatke zunanjih uporabnikov uporabljamo za:

 • nemoteno uporabo storitve InDoc EDGE v skladu s Splošnimi pogoji uporabe storitve InDoc EDGE,

 • ustvarjanje in upravljanje uporabniških računov,

 • pripravo poročil in drugih informacij za organizacije o uporabi storitve InDoc EDGE,

 • nudenje podpore in pomoči pri uporabi storitve InDoc EDGE,

 • spremljanje obračunavanja, plačil, upravljanja računa in podobnih administrativnih funkcij,

 • spremljanje, raziskovanje ter izboljševanje varnosti in delovanja storitve InDoc EDGE, vključujoč uporabo informacij za preprečevanje ali reševanje varnostnih ali tehničnih težav, analizo in spremljanje uporabe ter druge podobne dejavnosti,

 • obveščanje v primeru zaznanega poskusa ali dejanske zlonamerne uporabe storitve InDoc EDGE.

Pravna podlaga

Sprejem Splošnih pogojev uporabe storitve InDoc EDGE s strani organizacije, s katero imamo sklenjeno pogodbo o uporabi InDoc EDGE in je vključila posameznike kot zunanje uporabnike v izvajanje opravil, kot določa alineja (b) 1. točke 6. člena GDPR.

Čas hrambe

Osebne podatke zunanjih uporabnikov hranimo v EU ves čas uporabe storitve InDoc EDGE s strani organizacije, ki jih je vključila v izvajanje opravil.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam 

Če ste obiskovalec tega spletnega mesta, vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam v naslednjih primerih:

 • analiza uporabe spletnega mesta, ki nam pomaga razumeti, katere vsebine so vam pomembne, in izboljšati uporabniško izkušnjo (npr. Google Analytics),

 • vaše osebne podatke lahko razkrijemo kot odgovor na zakonite zahteve javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev nacionalne varnosti ali kazenskega pregona.

Če ste uporabnik storitve InDoc EDGE, ob uporabi storitve InDoc EDGE vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam v naslednjih primerih:

 • e-podpisovanje zahteva posredovanje osebnih podatkov ponudnikom kvalificiranih storitev zaupanja in podpisnih platform, pri čemer pa povezani informacijski sistemi in storitve tretjih oseb niso v naši lasti ali pod našim nadzorom in imajo svoje politike in prakse glede zbiranja, uporabe, prenosa in razkritja osebnih podatkov in drugih informacij, čeprav imamo z vsemi pogodbenimi izvajalci, ki obdelujejo osebne podatke, sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov skladno z zahtevami 28. člena GDPR,

 • vaše osebne podatke lahko razkrijemo kot odgovor na zakonite zahteve javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev nacionalne varnosti ali kazenskega pregona.

Poleg zgoraj opisanih situacij lahko delimo vaše osebne podatke in druge informacije le, če imamo za to vaše soglasje.

Integracije in storitve tretjih oseb

Če katerikoli del tega spletnega mesta ali storitve InDoc EDGE vsebuje povezave do drugih spletnih mest, informacijskih sistemov ali storitev tretjih oseb, ta spletna mesta, informacijski sistemi ali storitve tretjih oseb morda ne delujejo v skladu s to politiko zasebnosti. Zato vam svetujemo, da preverite politike zasebnosti teh spletnih mestih, informacijskih sistemov ali storitev tretjih oseb, da boste razumeli njihove politike in prakse glede zbiranja, uporabe, hrambe, prenosa in razkrivanja vaših osebnih podatkov in drugih informacij. Primeri takih integracij in storitev tretjih oseb so:

Uveljavljanje pravic, pritožbe in reševanje sporov

Kot obiskovalec tega spletnega mesta ali kot uporabnik storitve InDoc EDGE imate v zvezi z osebnimi podatki naslednje pravice.

Preklic privolitve

Pravico imate, da prekličete privolitev (soglasje) za obdelavo osebnih podatkov, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Če podate ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov Mikrocopa, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu z GDPR izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Svojo prijavo na obveščanje o storitvi InDoc EDGE lahko kadarkoli prekličete, tako da (v prejetem sporočilu) izberete povezavo za odjavo ali pa odjavo in izbris kontakta zahtevate z zahtevkom na naslov dpo@mikrocop.com.

Pravica dostopa do podatkov

Na zahtevo vas seznanimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in vam, kadar to drži, izdelamo in pošljemo kopijo osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ter posredujemo naslednje informacije o:

 • vrstah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo,

 • kategorijah obiskovalcev tega spletnega mesta ali uporabnikov storitve InDoc EDGE, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

 • rokih hrambe,

 • obstoju pravice za zahtevo popravka, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave vaših osebnih podatkov ali ugovor k taki obdelavi,

 • pravici do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu,

 • viru osebnih podatkov, kadar ti niso bili pridobljeni od vas,

 • obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za vas.

Pravica do popravka

Kadarkoli lahko zahtevate, da popravimo netočne podatke ali dopolnimo nepopolne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe)

V določenih primerih lahko zahtevate, da se vaši osebni podatki izbrišejo:

 • če vaši osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 • če prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar zanjo ne obstaja druga pravna podlaga,

 • če obdelavi vaših osebnih podatkov ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

 • če so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito,

 • če je treba vaše osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

Pravica do omejitve obdelave

Zahtevate lahko, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar:

 • podatki niso točni,

 • je obdelava nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo,

 • podatkov ne potrebujemo več za namene obdelav, potrebujete pa jih sami za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Zahtevate lahko izpis podatkov, ki ste nam jih posredovali, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve, obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bomo pripravili v strojno berljivem formatu.

Navedene pravice lahko uveljavite tako, da zahtevo pošljete na elektronski naslov dpo@mikrocop.com ali pisno na naš naslov.

V Mikrocopu si pridržujemo pravico preveriti vašo identiteto pred izvršitvijo pravice. Upravičene zahteve izpolnimo v roku enega meseca, v primeru kompleksnejših zahtev oziroma večjega števila zahtev pa se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. O morebitnem podaljšanju in razlogih zanj vas obvestimo.

Varovanje zasebnosti

V Mikrocopu smo sprejeli in izvajamo vrsto fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, krajo, razkritjem, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Osebne podatke in druge informacije obiskovalcev tega spletnega mesta in uporabnikov storitve InDoc EDGE varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Mikrocopu smo zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov in drugih informacij obiskovalcev tega spletnega mesta in uporabnikov storitve InDoc EDGE in jih ne smemo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za njihovo obdelavo.

V Mikrocopu poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov. Pri tem redno izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo standardom in dobri praksi zaščite podatkov.

Pravica do pritožbe

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam lahko pošljete na elektronski naslov dpo@mikrocop.com ali pisno na naš naslov.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Slovenija

Spletni naslov: https://www.ip-rs.si
Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si

Posodabljanje politike zasebnosti

V Mikrocopu si pridržujemo pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti. Spremembe politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na tem spletnem mestu.

Vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporočamo redno pregledovanje te politike.

Nadaljnja uporaba tega spletnega mesta ali storitve InDoc EDGE po objavljenih spremembah politike zasebnosti predstavlja soglasje s spremembami.

Več informacij

V Mikrocopu smo zavezani k preglednosti zbiranja, uporabe, hrambe, prenosa in razkrivanja vaših osebnih podatkov in drugih informacij bodisi kot obiskovalcev tega spletnega mesta bodisi kot (poskusnih) uporabnikov storitve InDoc EDGE. Vsa vprašanja v zvezi s to politiko zasebnosti, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in drugih informacij, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Mikrocopu na elektronski naslov dpo@mikrocop.com.