Elektronska hramba -temelj varnost in učinkovitosti

Elektronska hramba: Ključ do varnosti in učinkovitosti v digitalni dobi

14. maj 2024

Elektronska hramba danes predstavlja ključni temelj za varnost, dostopnost in skladnost poslovnih informacij v podjetjih. Kljub temu pa se pogosto zanemarja ali obravnava kot postranska skrb in pride na vrsto šele po vzpostavitvi drugih digitalnih procesov. To pa lahko predstavlja tudi večje tveganje, saj je varna in centralizirana elektronska hramba tista, ki poskrbi da so informacije dostopne le pooblaščenim osebam, obdržijo svojo avtentičnost in celovitost ter so varovane pred nepooblaščenimi dostopi in posegi.

S pravilno implementirano elektronsko hrambo podjetja ne samo izpolnjujejo zakonske zahteve, ampak tudi izboljšajo svojo operativno učinkovitost. Omogoča hitri dostop do dokumentov, njihovo nemoteno uporabo ter zagotavlja, da so morebitni posegi v dokumentacijo sledljivi in omejeni na izjemne primere. To podpira odločitvene procese in izboljšuje poslovne tokove, hkrati pa krepi varnost in zaupanje v digitalno okolje.

Seveda pa digitalna preobrazba in potreba po večji povezljivosti prinašata tudi nova tveganja in izzive za elektronsko hrambo. Diverzifikacija dostopov in integracija z drugimi informacijskimi sistemi ter spletnimi storitvami zahtevata skrbno upravljanje z metapodatki, dostopnimi pravicami in skladnostjo, še posebej ko gre za občutljive osebne podatke. Sodelovanje z zunanjimi ponudniki certificiranih rešitev pri tem lahko pomaga podjetjem ohraniti ravnotežje med varnostjo, dostopnostjo in skladnostjo v dinamičnem digitalnem okolju.

Primerjava elektronske hrambe in tradicionalnega shranjevanja dokumentov

Razumevanje razlik med elektronsko hrambo in shranjevanjem dokumentov v fizični obliki je pomembno za organizacije, ki želijo optimizirati svoje procese upravljanja z dokumenti. Elektronska hramba ponuja vrsto prednosti v primerjavi s tradicionalnim, fizičnim shranjevanjem, zlasti v smislu zakonske skladnosti, varnosti in učinkovitosti.

KriterijElektronska hrambaFizična hramba
Zakonska skladnostLažje upravljanje z zakonskimi zahtevami z avtomatiziranimi sistemi za sledenje rokom hrambe in arhiviranja.Težje sledenje rokom hrambe in večje tveganje za neupoštevanje regulativnih zahtev zaradi ročnega upravljanja.
VarnostVisoka raven varnosti z uporabo šifriranja, varnostnih protokolov in naprednih metod avtentikacije. Izboljšan nadzor nad občutljivimi dokumenti, informacijami in podatki.Večja izpostavljenost tveganjem kot so fizična kraja, požar, poplave in druge naravne nesreče. Težje je nadzirati dostop do fizično shranjenih dokumentov.
UčinkovitostPovečana učinkovitost z enostavnim digitalnim iskanjem, dostopom in deljenjem dokumentov. Avtomatizacija procesov za hitrejši dostop do informacij.Zamudno iskanje dokumentov v fizičnih arhivih. Potreba po večjem fizičnem prostoru povečuje stroške.

Varnost in učinkovit nadzor dostopa v sistemih elektronske hrambe

Za zagotavljanje varnosti elektronske hrambe v obdobju naraščajočih kibernetskih groženj je pomembno vpeljati celovite in napredne varnostne ukrepe.

Šifriranje in dvofaktorska avtentikacija

Šifriranje ščiti dokumente tako, da so nedostopni nepooblaščenim osebam, saj  jih je mogoče dešifrirati le s pomočjo posebnega gesla ali ključa. Dvofaktorska avtentikacija (2FA) pa zahteva od uporabnika dva različna dokaza identitete pri dostopu do elektronske hrambe, kar prav tako znatno zmanjša možnost nepooblaščenega dostopa.

Politike in pravilniki dostopa

Politike minimalnih pravic in selektivno dodeljevanje dostopnih pravic glede na vloge uporabnikov zagotavljajo, da ima vsak posameznik dostop samo do tistih informacij, ki jih potrebuje za svoje delo. To pomaga preprečevati neupravičen dostop in zlorabo podatkov.

Vzpostavitev revizijskih sledi

Sistematično beleženje vseh dostopov in aktivnosti v elektronski hrambi omogoča sledenje in analizo sumljivih dejanj. Revizijske sledi so ključne za odkrivanje in odzivanje na varnostne incidente.

Redno pregledovanje in posodabljanje dostopnih pravic

Spremembe vloge zaposlenih in organizacijske strukture zahtevajo prilagoditve dostopnih pravic. Redno pregledovanje zagotavlja, da so pravice vedno v skladu s trenutnimi potrebami in minimizira tveganja zaradi zastarelih pravic.

Iz svojih izkušenj pri delu s strankami sem spoznal, kako ključnega pomena je učinkovito upravljanje dostopnih pravic v elektronski hrambi. Zato toplo priporočam uporabo sistema vlog in skupin za dodeljevanje pravic, ki sistematično ureja dostopne pravice glede na delovne naloge in omogoča prilagodljivost pri spremembah vlog ali delovnih mest. Tak pristop ne le močno zmanjšuje možnost napak pri dodeljevanju pravic, ampak tudi izboljšuje preglednost in olajša revizije. Implementacija vlog in skupin v vašo elektronsko hrambo bo prispevala k večji varnosti, organiziranosti in skladnosti vašega sistema upravljanja z digitalnimi dokumenti.

Anton Gazvoda, strokovnjak za digitalizacijo poslovanja, Mikrocop

Izobraževanje zaposlenih

Ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih o varnostnih tveganjih, pravilnih postopkih in dobrih praksah je ključno za zmanjšanje tveganja notranjih groženj in nenamernih napak.

Združitev teh strategij v celovit varnostni načrt omogoča organizacijam, da se učinkovito branijo pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami, hkrati pa zagotavljajo, da so poslovni podatki varno shranjeni in dostopni pooblaščenim uporabnikom. To ne samo da krepi varnost, ampak tudi podpira zakonsko skladnost in zanesljivost poslovnih operacij.

Povezovanje elektronske hrambe z upravljanjem dokumentov

Tesno povezovanje elektronske hrambe dokumentov z njihovim celovitim upravljanjem je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitosti in doslednosti skozi celoten življenjski cikel dokumenta. Pomembno je, da so vsi procesi, od nastanka dokumenta, skozi vse faze njegove obdelave, vključno s sodelovanjem pri pripravi in usklajevanju vsebine, elektronskim podpisovanjem, do njegove končne izločitve ob izteku roka hrambe, medsebojno usklajeni in avtomatizirani.

Avtomatizacija prenosa dokumentov v elektronsko hrambo igra ključno vlogo v tem procesu, saj povečuje učinkovitost in zmanjšuje možnost napak. Z uporabo platform za upravljanje dokumentov in API vmesnikov, podjetja lahko avtomatizirajo skeniranje in shranjevanje dokumentov, kar dodatno optimizira delovne procese.

Koristi avtomatizacije vključujejo:

Povečana učinkovitost

Avtomatizacija odpravlja potrebo po ročnem vnosu podatkov in omogoča hitrejši prenos dokumentov v elektronsko hrambo, s čimer se prihrani čas in zmanjšajo operativni stroški.

Zmanjšanje možnosti za napake

Avtomatski procesi zmanjšujejo možnost človeških napak, ki so pogoste pri ročnem rokovanju z dokumenti, in zagotavljajo večjo natančnost podatkov.

Boljša sledljivost

Avtomatizirani sistemi beležijo vse korake prenosa dokumentov, kar omogoča lažje sledenje in revizijo dokumentnih procesov.

Izboljšana varnost

Z avtomatizacijo je mogoče uvesti dodatne varnostne protokole, kot so avtomatsko šifriranje dokumentov ob prenosu, kar dodatno varuje občutljive informacije.

Za dosego visoke ravni integracije in sinergije med elektronsko hrambo in upravljanjem dokumentov je priporočljiva uporaba enotne platforme, ki omogoča poenostavljeno upravljanje delovnih tokov za prenos, odobritev in arhiviranje dokumentov, ter tudi zmanjšuje potrebo po ročnem delu ter izboljšuje sledljivost in dostopnost dokumentov.

Enotna platforma prav tako olajša sodelovanje med uporabniki, saj omogoča skupno rabo, pregledovanje in elektronsko podpisovanje dokumentov v realnem času, kar še dodatno izboljša učinkovitost delovnih procesov.

Kako ohranjati integriteto in skladnost dokumentov v elektronski hrambi

Ohranjanje integritete in skladnosti dokumentov je izjemno pomembno za organizacije, da zagotovijo zanesljivost, verodostojnost in skladnost svojih dokumentov s pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Zato mora varna elektronska hramba dokumentov slediti petim ključnim načelom, ki zagotavljajo, da so dokumenti varno shranjeni in ustrezno upravljani skozi celoten čas predvidene hrambe.

V praksi to pomeni, da mora biti elektronska hramba zasnovana tako, da lahko dokumente ščiti pred zastarevanjem formatov in zagotavlja njihovo dolgoročno dostopnost in uporabnost. To vključuje uporabo standardov, ki omogočajo shranjevanje dokumentov v formatih, primernih za dolgotrajno arhiviranje, ob upoštevanju zakonsko določenih rokov hrambe, ki so specifični za različne tipe dokumentov. Celovita elektronska hramba mora tako zagotavljati ne le dostopnost in uporabnost, temveč tudi avtentičnost, trajnost in skladnost dokumentov skozi celotno obdobje njihovega obstoja, kar omogoča, da elektronsko shranjeni dokumenti ostanejo veljavni in zanesljivi kot dokaz v pravnih in poslovnih procesih.

Načela varne elektronske hrambe

Dostopnost - Informacije morajo biti vedno na voljo, vendar le pooblaščenim osebam, kar preprečuje nepooblaščen dostop do občutljivih podatkov.

Uporabnost - Vsebina mora ostati berljiva in uporabna ne glede na tehnološki napredek. To pomeni, da mora sistem elektronske hrambe podpirati pretvorbo dokumentov v formate, ki so primerni za dolgoročno shranjevanje in se lahko brez težav odpirajo tudi po več letih.

Celovitost - Zagotoviti je treba, da dokumenti ostanejo nespremenjeni in neokrnjeni. To se doseže z mehanizmi, kot so digitalni pečati in kontrolne vsote, ki zaznavajo in preprečujejo nepooblaščene spremembe.

Avtentičnost - Ohranjanje izvirnosti vsakega dokumenta skozi celotno obdobje hrambe, kar je ključno za ohranjanje pravne veljavnosti.

Trajnost - Zagotavljanje obstojnosti dokumentov in doseganja ostalih načel ves čas predvidene hrambe.

Ključni koraki do zakonsko skladne elektronske hrambe

 1. Vzpostavitev elektronske hrambe in priprava notranjih pravil
  V prvem koraku je potrebno vzpostaviti osnovo za urejeno in zakonsko skladno elektronsko hrambo. To vključuje oblikovanje pravil za zajem, shranjevanje in upravljanje digitalnih dokumentov. Prav tako je pomembno pripraviti varnostne politike in navodila, ki bodo usmerjala vse procese od zajema do dolgoročnega shranjevanja gradiva, vključno s klasifikacijskimi in signirnimi načrti.

 2. Zajem dokumentov na viru v različnih formatih
  Zajem dokumentov se lahko izvaja na več načinov – od digitalizacije papirnih dokumentov do množičnega uvoza podatkov neposredno iz poslovnih informacijskih sistemov. Pomembno je, da zajem vključuje tudi metapodatke, ki so ključni za nadaljnje učinkovito upravljanje, klasifikacijo in iskanje dokumentov.

 3. Upravljanje dokumentov v vseh fazah življenjske poti
  Učinkovito upravljanje dokumentov skozi celotno življenjsko dobo zahteva orodja, ki omogočajo popoln pregled nad dokumenti, njihovimi različicami in dostopi.

 4. Hramba v certificiranem sistemu elektronske hrambe:
  Za zagotavljanje pravne veljavnosti in varnosti dokumentov je ključno, da so shranjeni v certificiranem sistemu elektronske hrambe, kot je na primer InDoc EDGE. Ta sistem lahko deluje v oblaku ali lokalno, uporabniki pa do dokumentov dostopajo neposredno ali preko integracij z drugimi poslovnimi sistemi, kot so ERP, CRM ali HRM. Po izteku roka hrambe je treba dokumentacijo ustrezno izločiti in uničiti, kar sistem prav tako omogoča.

Z upoštevanjem teh korakov lahko organizacije vzpostavijo učinkovit in zakonsko skladen sistem elektronske hrambe, kot ključen gradnik digitalnega poslovanja.

Varna dolgoročna hramba elektronskih dokumentov, ki ostajajo dostopni na klik, kadarkoli in kjerkoli, nam omogoča poenostavitev poslovanja in povečanje naše učinkovitosti, zato je pomemben gradnik našega poslovanja.

Valentina Bakšaj, vodja splošnih zadev, Atlantic Grupa