UPRAVLJANJE PROCESOV

Vključite stranke in partnerje v svoje procese, sodelavce pa razvajajte z digitalizacijo opravil in avtomatizacijo izvajanja.

Upravljanje procesov
30 %

bolj učinkovito lahko poslujete z digitalnimi procesi, osredotočenimi na ljudi.

2/3

vaših strank želi digitalno poslovati in biti vključenih v izvajanje vaših procesov.

Prepolovite

obseg nenamernih notranjih neželenih dogodkov in povečajte raven informacijske varnosti.

Upravljanje procesov
UPORABNOST
  • Oblikujte procese po meri svojih strank
  • Vključite poljubno število udeležencev v proces, sodelavce iz podjetja in zunanje deležnike
  • Sproti prilagajajte procese hitrim spremembam

89 %

podjetij meni, da je dobra izkušnja stranke nova primerjalna prednost ...

Vir: Gartner, 2015
Upravljanje procesov
UČINKOVITOST
  • Avtomatizirajte delo s samodejnim pridobivanjem informacij iz drugih sistemov
  • Vzpostavite pregled odprtih nalog po prioriteti
  • Izboljšajte kakovost z manjšim številom napak

“Optimizirali in digitalizirali smo ključna procesa odobravanja kreditov fizičnim in pravnim osebam. Z InDoc EDGE smo skrajšali čas odobritve, zmanjšali možnost napak in izboljšali izkušnjo stranke.”

Aleš Sedej, Banka Sparkasse
vodja IT
Upravljanje procesov
VARNOST
  • Usmerite informacije k primernim prejemnikom
  • Spremljajte napredek začetih opravil, nadzirajte revizijsko sled nalog v teku in zaključenih opravil
  • Sodelujte brez skrbi, da bi zaupna vsebina zapustila varno okolje
Modeliranje procesov

Načrtujte svoje procese v notaciji BPMN 2.0 brez programiranja ali razvoja.

Določanje prioritet

Nastavite primerno prioriteto opravilom, ki jih ne smete spregledati.

Vključevanje deležnikov

Usmerite opravila k sodelavcem in poljubnim zunanjim deležnikom.

Poslovna pravila

Krmilite procese s poslovnimi pravili za hitro prilagajanje spremembam.

Obveščanje udeležencev

Deležniki so sproti obveščeni o novih opravilih prek pregleda in po e-pošti.

Spremljanje izvajanja

Pravočasno zaznajte odstopanje od ciljev in sproti optimizirajte izvajanje.